Wednesday, October 3, 2018

Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Dua (NKRI II)

Salam Histori........

Runtuhnya kerajaan besar seperti Sriwijaya tidak berakhir dengan dikuasainya wilayah Indonesia saat itu oleh penduduk asing. Beberapa kelompok bertahan hidup dan memanfaatkan hasil untuk bertahan hidup hingga pada abad ke 14 M mulai muncul kerajaan yang bernamakan Majapahit.

Mendengar Majapahit tentunya tidak asing lagi bagi orang-orang Indonesia khususnya. Memang benar adanya berdasarkan bukti yang ditinggalkan kerajaan ini adalah kerajaan besar dimasanya. Sehingga tidak aneh bilamana dikatakan sebagai wujud NKRI II pada saat itu.

Kerajaan Majapahit terletak di Jawa Timur. Berdiri pada sekitar tahun 1293 hingga 1500 M. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya ketika dipegang oleh Raja Hayam Wuruk dan Patihnya Gajah Mada.
http://www.belajarsejarah4.us/2018/10/negara-kesatuan-republik-indonesia-ke.html
Raja dan patih yang sama-sama kuat menjadikan kerajaan Majapahit berkembang dengan pesat. Tidak hanya perkembangan perekonomian akan tetapi perluasan wilayang juga sangat cepat. Bersama sumpah Pallapa oleh Gajah Mada yang berbunyi "Lamun huwus kalah nusantara isun amukti pallapa, amun kalah ring gurun, ring seran, tanjungpura, ring haru, ring pahang, Dompo, ring Bali, Palembang, Tumasik, saman isun amukti pallapa" yang artinya setelah tunduk nusantara, saya akan beristirahat setelah kalah Gurun, Seran, Tanjungpura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Palembang, Tumasik, barulah saya akan beristirahat.

Jadi inti dari sumpah pallapa milik Gajah Mada tersebut bahwa beliau tidak akan bersenang-senang ataupun beristirahat terlebih dahulu sebelum mempersatukan Sumatera, Jawa, Madura dan Bali.